Ли: Напразна смърт

L умря напълно неочаквано. След последния си час в училище тя извървя една уличка, мина по брега на реката, прекоси моста, купи бутилка ракия от магазинчето пред входа, след което се качи в стаята. Лелката от горния етаж тъкмо простираше. Тя видя, че L остави раницата си на балкона. Слънцето блестеше. Впоследствие, когато хората си спомняха, старият портиер Джан каза следното, какво му стана на това момиче, всичко й беше наред, какво толкова лошо видя в живота?

 

Приятелят на L се втурна нагоре към стаята.

 

– Самоубийство ли?

Полицай на средна възраст оглеждаше изпод вежди мястото на инцидента. Най-обичайното доказателство за самоубийство: приспивателни. Бутилка от ракия, съборена на пода до леглото. Остатъци от газ из цялата стая. Тялото беше отнесено. Полицаят очевидно недоволстваше. Чекмеджето зееше отворено, нещата вътре бяха преровени така обстойно, че приличаха на разцъфтяла леха, насред лехата лежаха снимки на момичето. Нищо необичайно, лицето на полицая на средна възраст бе безизразно.

 

– Чу ли, че момичето от горния етаж се самоубило? Казват, че сложила приспивателни в ракия и ги изпила, на всичкото отгоре пуснала и газта. Пълен ужас.

Ли Тама пресрещна тъкмо прибралия се от командировка Уей Минджъ, в ръката си държеше кълбо прежда.

– Тама, не се безпокойте, за днешните младежи нищо не се знае. – Уей Минджъ буташе велосипед. – Отивам да взема Маомао, вие си вършете работата.

– Пълен ужас, изглежда наистина не е искала да продължи… – мърмореше на себе си Ли Тама, докато се качваше по стълбите. Погледна към терасата на третия етаж, там до раницата беше кацнал гълъб.

 

L умря напълно неочаквано. Когато впоследствие хората си спомняха, това бе единственото им заключение. А приятелят на L?

 

L вървеше по брега на реката, Z носеше камара книги в ръце и я следваше. Оф, хайде, къде да е ще свърши работа. Z внезапно спря.

Тя се обърна, изгледа Z, след което продължи направо. Срещу моста имаше редици малки къщи.

Часът, 4 следобед.

 

Аган се готвеше да заминава за чужбина. Този следобед, докато говореше с приятелката си по телефона, Аган чу на вратата да се чука. Да, да, няма да те забравя, някой чука на вратата, ще ти звънна след малко. Обут в пантофи, той отиде да отвори. Едно момиче стоеше на прага и го гледаше, извинете, вие ли давате стая под наем? Едно момче стоеше зад нея, прегърнало камара книги.

Очилата от магазинчето първо научи, че новата съседка, се казва L. След това разбра и за Z. Този следобед Очилата продаде предпоследната си бутилка арготоу[1]. Прибрала последната бутилка под дрехата си, тя се готвеше да затвори магазина преждевременно. Една бутилка арготоу. L стоеше пред нея, нарамила раница. Очилата се подвоуми, след което извади последната бутилка, два и петдесет.

 

Накрая полицаят на средна възраст каза, вече сме сигурни, че е самоубийство. Вижте дали не е оставила предсмъртно писмо или нещо подобно. И се свържете с роднините й.

 

Хобито на Лин Ютан е да отглежда гълби. Гълъбът е много по-послушен от дъщерята, казваше той постоянно. Никой не беше виждал дъщеря му. Няколко души бяха виждали снимка. Хората, които бяха виждали нейна снимка, казваха на хората, които не бяха виждали нейна снимка, нищо необичайно. И така всички знаеха, че дъщерята на Лин Ютан не е нищо необичайно.

 

Z се втурна нагоре към стаята.

 

Значи е имала още един приятел, често ли идваше? Полицаят на средна възраст изгаси цигарата си в единствения пепелник в кабинета, докато гледаше стария Джан.

Осем вечерта е, старият Джан хвърли фаса си на земята.

 

Случаят е приключен. Той се прозя, метна куп листи върху бюрото, прокара поглед през снимките, разпиляни върху него. Уведомен ли е хазяинът? Хазяинът е в чужбина, но вече му е изпратен имейл. Добре, това е за днес тогава. А, да, Сяо Гу, не забравяйте да се свържете с роднините й. Разбрано. Хубаво, хубаво, да се прибираме да спим.

 

Лин Ютан разбра последен. Този ден всички видяха дъщеря му. Нищо необичайно.

 

Z се втурна нагоре към стаята, повдигна глава и се огледа.

Гълъбът до раницата беше отлетял.

 


[1] Арготоу – силно алкохолна дестилирана зърнена напитка (б.пр.)

 

 

от сборника „Искам да ти кажа за едно градче на име Ли“
превод от китайски: Стефан Русинов

Вашият коментар

Filed under Ли

Ли: Свободна професия

Днес е седмият ден, в който кръстосвам край тази спирка. През тези седем дни успях да заловя само един крадец, на два метра зад гърба му го замерих с една тухла и му счупих главата, той падна на земята, наоколо веднага се насъбраха хора. Една възрастна жена ме посочи и каза, този младеж е голяма работа.

Аз не съм полицай, полицаите залавят и други престъпници. Аз залавям само крадци.

Чул бях, че напоследък около спирката на 34 имало много крадци, затова преди една седмица се спотаих там. От време на време пристъпвам и се опирам в парапета, все едно се каня да се кача в автобуса, само че никога не се качвам. Възможно е много крадци вече да са ме забелязали, така че броят на крадците, които мога да заловя, все повече намалява.

Проблемът с яденето не е никак сложен, точно зад спирката има една закусвалня. Въпреки че е мазна и мръсна, това изобщо не е важно, защото всичко е в името на залавянето на крадците.

Вярвам, че аз съм най-добрият ловец на крадци тук. В автобусите се качват все по-малко крадци и няма как да не се отбележи, че аз имам някаква заслуга за това. В цял Чънду със сигурност немалко крадци вече ме разпознават. И точно защото ме разпознават, на мен ми се отварят все по-малко възможности да ги залавям. Чух, че онзи ден, тъкмо когато съм си тръгнал от спирката, на един човек му откраднали парите. Много са хитри, затова трябва да удължа бденията си, особено когато хората отиват или се връщат от работа, тогава трябва да съм най-внимателен. Очите ми следят зорко джобовете на всеки човек, знам, че ако наблизо има крадец, до джоба със сигурност ще се вижда ръка. На няколко пъти за малко да сграбча ръката, но все се оказва, че тя просто се е лашнала в близост до джоба, после изчезва.

Все пак и от това съм доволен, то е знак, крадците никога не могат да устоят на подтика да крадат неща и всичко това означава, че те са на границата на търпението си, съвсем скоро ще се издадат.

Ако имаше Нобелова награда за залавяне на крадци, със сигурност щяха да ми я присъдят.

Освен това специално за целите си започнах да тренирам бягане на дълги разстояния. Крадците винаги бягат по-бързо от преследвачите си, ако тичаш зад него и едва си поемаш дъх от изнемога, усилията ти отиват на вятъра, а на всичкото отгоре и само се излагаш. Трябва да съм като един истински бегач на дълги разстояния, тичам по петите му, изпълнен с праведни намерения, мускулите ми се движат с единствената цел да заловят крадеца. Очите ми са малко далекогледи и по време на оглеждането това ми дава незаменимо предимство. Тялото ми е длъгнесто, което ми позволява да се движа по-свободно из сгъчканата тълпа. Външният ми вид съвсем не издава величествената ми добродетелност, заради това оставам незабележим за крадците.

И така преди една седмица залових онзи крадец. Сега продължавам да чакам. Ако тук не се появят други крадци, ще сменя мястото.

 

от сборника „Искам да ти кажа за едно градче на име Ли“
превод от китайски: Стефан Русинов

Вашият коментар

Filed under Ли, Uncategorized

Ли: Искам да ти кажа за едно градче на име Ли

Жената А замина, мъжът Б също замина. В градчето Ли те не се познават, но и двамата са в градчето Ли. Така разказват хората.

Жената А започна работа в пекарна за сладкиши и мекици в градчето Ли, странно нещо, как на едно място се продават хем мекици, хем сладкиши? Жената А става всяка сутрин в четири, вади оставеното вчера вече втасало тесто и от него прави мекици и сладкиши. Хората от градчето Ли се събират в пекарната на жената А и вдъхват аромата на мекиците. В градчето Ли има малка река, всички стари хора казват, като малки често влизахме да се къпем в нея. Но сега тя мирише.

Покрай брега на малката река профучава градски автобус. Мъжът Б хваща автобуса в градчето Ли, слиза от автобуса пак в градчето Ли, тъй като градският автобус се движи само в рамките на градчето Ли. Мъжът Б никога не закусва, дали това не е причината да не се познава с жената А? Все пак може би ще дойде ден, когато някой ще му каже, с жената А сте от едно село, на него със сигурност ще му стане любопитно и ще отиде да изяде една от закуските на жената А, за да се запознае с тази своя землячка, за която всички говорят.

И така, жената А и мъжът Б са в градчето Ли, двамата не се познават. И аз искам да отида в градчето Ли.

от сборника „Искам да ти кажа за едно градче на име Ли“
превод от китайски: Стефан Русинов

Вашият коментар

Filed under Ли

Ли: Въпросът за Чън Ляо-у

На едно събиране за пръв път се разбра, че съпругата на поета Чън Ляо-у търгувала с тор. Тъй като тогава бе твърде шумно и твърде хаотично, никой не зададе въпроса, който незабавно им бе хрумнал. Много дни след това започнаха да го питат навсякъде при всякакви обстоятелства. Аз живея доста далеч от Чън Ляо-у, а и тъкмо тогава имах неплатена телефонна сметка, така че бях последният, който му зададе въпроса. Той се умълча, след което дълбоко въздъхна. Докато въздишаше, наклони тялото си напред, лицето му почти опря ръба на масата. След това преувеличено движение Чън Ляо-у каза, боже.

Този въпрос за Чън Ляо-у биваше непрестанно повдиган сред приятелите ни – имаше ли някъде събиране, все някой се присещаше внезапно и го задаваше. Дали заради това напоследък поетът Чън Ляо-у все по-рядко присъства на събиранията ни? Ако е така, в случай че някой ден престанем да повдигаме въпроса, а Чън Ляо-у вземе че се върне изведнъж, именно заради постепенното му оттегляне въпросът отново ще започне да се повдига при всяко събиране.

Въпросът за нашия приятел поета Чън Ляо-у всъщност съвсем не беше толкова загадъчен. Питахме го следното, само искаме да знаем, защо никога не е писал за тор? В отговор той каза, жена ми е продавала не само тор, а и телевизори.

 

от сборника „Искам да ти кажа за едно градче на име Ли“
превод от китайски: Стефан Русинов

Вашият коментар

Filed under Ли

Мо Йен: Хулите на Мейнян

Оная заран свекър ми Джао Дзя и насън не би помислил, че само след седем дни ще умре от моята ръка – и то предан докрай като старо куче. То и аз не бих помислила, че една жена може да забие кама в собствения си свекър. А още по-малко бих помислила, че свекър ми, дето се появи от нищото преди шест месеца, ще се окаже хладнокръвен убиец, дето реже глави, без да му мигне окото. Както се размотаваше из двора – нахлупил кепе с червен възел, облечен в дълга роба и къса туника, премятащ през пръсти будистка броеница, – приличаше на пенсиониран чиновник, завърнал се в родния си край, а още повече – на стар стопанин, напълнил цяла къща с челяд. Само дето не беше ни едното, ни другото, ами беше първи палач в столичното Министерство на наказанията – най-бързият меч във великата Цин­ска империя, майстор главорез, вещ във всички чудовищни изтезания, при това със свои собствени творения и принос в областта. Работил в наказателното министерство четиресет и кусур години и през това време, както сам разправяше, отсякъл повече глави, отколкото дини дават бостаните на окръг Гаоми за цяла година.

Вечерта не можех да заспя, мятах се неспокойна върху кана като грамаданска мекица. Окръжният управник Циен Дин, тая гнусна, подла твар, залови баща ми Сун Бин и го тикна в затвора. Какъвто ще да е, нали ми е татко? Сън не ме ловеше от тревога. Сън не ме ловеше и тревогата ми нарастваше. Тревогата ми нарастваше и хептен не ме ловеше сън. Чувах как охранените кучета грухтят в кучкарника, угоените свине джафкат в кочината. Свинете лаят като кучета, кучетата грухтят като свине; утре ги чака ножът, а те все си пеят операта. Кучето и да грухти – пак си е куче, свинята и да джафка – пак си е свиня, баща ми и да е калпав – пак си ми е баща. Грух-грух-грух. Джаф-джаф-джаф. Аман от тая дандания! Усетили са, че часът им наближава. И на баща ми часът му наближава. Тия гадини са по-усетливи и от човеците. Надушили са миризмата на кръв, дето иде от двора, видели са върволиците от свински и кучешки души, дето блуждаят под луната. Усетили са, че утре заран, по изгрев, ще дойде техният час да се срещнат с Яма[1], вият безспир и надават предсмъртни вопли.

Тате, ами ти, какво правиш в килията? Грухтиш ли? Джафкаш ли? Или котешка опера пееш? От затворници съм чувала, че в килиите за осъдени на смърт бълхите можеш с шепа да ги ринеш, а дървениците били затлъстели като грахови зърна. Ех, тате, тате, добре си беше уредил живота, кой да предположи, че съдбата ще те тресне като камък от небето и ще те прати право в смъртната килия, ех, тате…

Бял ножът влиза, червен излиза – мъжът ми Джао Сяодзя е касапин, първенец в занаята, прочут в цял Гаоми. Едър здравеняк, с полуплешива тиква, кьосава брадичка, денем е заблеян, нощем – като пън. Откак ме взе за жена, не е спрял да ми опява историята, дето чул от майка си – за тигровите мустаци. Сетне, кой знае кой негодник го беше подкокоросал, та мръкнеше ли, почваше да ме тормози за златен къдрав косъм от тигрови мустаци, дето, сложиш ли го в уста, можел си да прозреш човек. Бунакът му с бунак, така и не миряса, всяка нощ ми се лепеше, като разплут рибешки мехур, какво да го правя, накрая му дадох един косъм. Бунакът му с бунак, свил се върху кана, хърка, скърца със зъби и бълнува: „Тате, тате, тате, гледай, гледай, гледай, почеша яйцата, тръсна фидето…“ Да се побърка човек! Сритах го, той се сви, обърна се на другата страна, примлясна, ще кажеш, че тъкмо е лапнал нещо вкусничко, сетне пак: бълнува, хърка, скърца, край няма. Майната му, нека спи серсеминът.

Извъртях се, седнах на кана, опрях гръб о хладната стена и се загледах през прозореца – луната плискаше лъчите си навред. Очите на кучетата бляскаха в двора като нефритенозелени фенери – един фенер, два фенера, три фенера… Бляскат, бляскат, цял рояк очи. Щурци цвъртят печално. Дървените подметки на нощния стражар изтопуркват по варовиковия плочник. Клепалото потраква, гонгът издрънчава – стана трета стража. Стана трета стража, късна нощна доба, хората са стихнали, всичко живо спи, само аз не спя, прасетата и те не спят, псетата и те не спят, татко и той не спи.

Скръц-скръц-скръц – мишка ръфаше сандъка. Запратих метлата по нея и мишката отпраши. В тоя миг дочух слаб шум от стаята на свекъра – по масата пак трополяха бобчета. Сетне чак разбрах, че дъртакът не броял бобчета, ами глави. Едно бобче – една глава. Дъртият му непрокопсаник, и насън брои главите, дето е отсякъл, дъртият му непрокопсаник… Ей го, надига демонска сабя[2] и я стоварва върху шията на татко. Главата на татко се търкулва по плочника, тумба дечурлига хукват да я ритат. Главата на татко иска да се измъкне от ритниците и скача върху стълбите към дома ни, стъпало по стъпало, накрая се търкулва в двора. Главата на татко обикаля из двора, а кучетата хукват след нея да я ръфат. Главата на татко обаче е много хитра и на няколко пъти, точно преди да я захапят, плитката ѝ става на камшик, перва кучето в окото и то почва да се щура в кръг и да скимти от болка. Отървала се от кучетата, главата на татко се търкаля из двора като огромна попова лъжичка; дългата ѝ плитка, дето се влачи отзад – опашката на поповата лъжичка.

Клепалото и гонгът за четвърта стража ме разбудиха от кошмара. Бях плувнала в студена пот. Не едно, а хиляди сърца думкаха в гърдите ми. Свекърът още си броеше бобчетата, дъртакът му с дъртак, чак сега разбрах защо е толкова зловещ. Тялото му излъчваше една такава хладина, дето се усещаше и отдалече. Слънчевата стая, в която заживя преди няма и половин година, беше вече мразовита като гроб; толкова мрачна, че дори котките не смееха да влизат там за мишки. И аз не смеех – влезех ли, тръпки ме побиваха. Като нямаше работа, Сяодзя се намърдваше вътре, лепваше се за баща си, лигав като тригодишен сополанко, и го врънкаше за истории. В най-големите жеги направо се вкореняваше там и изобщо не излизаше, така се срастваха един с друг, че Сяодзя даже не идваше да спи с мен, все едно баща му му беше жена, пък аз му бях баща. За да не се вмирисва непродаденото през деня месо, Сяодзя почна да го окачва на таванската греда в стаята на баща си. Кой казва, че е тъп? Кой казва, че не е тъп? Ако се случеше свекърът да излезе, даже злите кучета се свиваха в някой ъгъл и скимтяха жаловито. А пък слуховете за него бяха още по-злокобни – като пипнел някоя от огромните тополи край улицата, тя така се разтрисала, че листата ѝ се разтрепервали.

Сетих се за моя татко Сун Бин. Тате, тоя път здравата загази! Като Ан Лушан, дето натаковал императорската наложница Ян Гуейфей, като Чън Яодзин, дето отмъкнал даровете на императора, не е на добро, живота си едва ли ще опазиш. Сетих се за Циен Дин, за господин Циен Дин, бележития дзиншъ, нашия петостепенен управник, назначен за подпрефект, нашия покровител, моя побащим, маймуно подла, сега се правиш, че не ме познаваш, а? Дето се вика: не заради монаха, а заради Буда[3]; не заради рибата, а заради реката. Три години ти топлих постелята, а сега все едно не е било. Колко гърнета греяно оризово вино ми излочи, колко паници тлъсто кучешко месо ми излапа, колко котешки арии ми изслуша? Греяно вино, тлъсто кучешко, млада жена върху кана… Господине, по-хубаво и на императора не са прис­лужвали. За теб прежалих тяло, по-гладко от суджоуска коприна, по-сладко от гуандунска тиква, да беснееш с него както ти се нрави. Колко пъти те докарвах до блаженство, колко пъти те вдигах до небесата, а ти сега не щеш да пуснеш татко? Защо ти трябваше да се забъркваш с тия немски дяволи, да опандизите татко, да подпалите градчето? Да знаех, че си такъв неблагодарник, по-добре да бях изляла виното в цукалото, по-добре да бях хвърлила кучешкото в кочината, по-добре да бях пяла на стената, а пък тялото си – по-добре да бях отдала на някой помияр…


[1] В будизма – пазителят на подземното царство. – Б. пр.

[2] Характерно за този период оръжие, използвано предимно за екзекуции. Името му идва от оформената като демонска глава дръжка. – Б. пр.

[3] Народната поговорка води началото си от романа „Пътешествие на Запад“. Смисълът ѝ е да се помогне на някого не заради самия него, а в името на нещо друго, по-голямо. – Б. пр.

откъс от първа глава на романа „Изтезание със санталово дърво“
превод от китайски: Стефан Русинов

Вашият коментар

Filed under Мо Йен